|

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

DSC_8067

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มรภ.สงขลา ในฐานะข้าทูลละอองธุลีพระบาทได้รับพระเมตตาคุณตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ณ มรภ.สงขลา จำนวน 5 ครั้ง คือ ในปีพุทธศักราช 2546 2549 2551 2552 และ 2553 ทั้งยังทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

DSC_8083

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าว ร่วมฉายพระรูปไว้เป็นสิริมงคลอีกโสตหนึ่ง มรภ.สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปฏิบัติงานจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่เป้าหมายภายใน มรภ.สงขลา จำนวน 8 พื้นที่ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัย และ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็นภัยพิบัติใกล้ตัว

DSC_8135

DSC_8178

DSC_8252

DSC_8275

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41851

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us