|

ม.หาดใหญ่ ร่วม Middlesex University อังกฤษ ผุดหลักสูตร Dual Degree หรือ 3+1 program

IMG-2765

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ ลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร Dual Degree หรือ 3+1 program ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management-IBM) ชูจุดเด่นนักศึกษาเรียน 2 ประเทศ ได้ปริญญา 2 ใบ

วานนี้ (22 พ.ค. 62) ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วย Ms.Karen Wong, Director of South East Asia, Head of Recruitment and Marketing, Middlesex University ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree หรือ 3+1 program ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

IMG-2766

สำหรับหลักสูตร Dual Degree หรือ 3+1 program เป็นการเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management-IBM) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติภายใต้วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 ปี และเรียนปีสุดท้ายที่ Middlesex University ซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี และจะได้รับ 2 ปริญญา คือ Bachelor of Business Administration (BBA) จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ Bachelor of Arts (BA) จาก Middlesex University ถือเป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่จะมีทั้งความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจที่มีความเป็นนานาชาติ ความสามารถทางภาษา และเครือข่ายเพื่อน อาจารย์ผู้สอนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ย่อมสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานในอนาคตและการเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเรียนด้วยระยะเวลาเพียง 4 ปี แต่ได้รับปริญญาถึงสองใบ เป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่ามาก

IMG-2761

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังมีความร่วมมือจากนานาชาติที่เข้าร่วม MOU อาทิ University of Northampton ประเทศอังกฤษในหลักสูตร Dual Programs สองปริญญา รูปแบบ 3+1 เช่นกัน และ SolBridge International School of Business, Woosong University ประเทศเกาหลีใต้ รูปแบบ Exchange Student ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

IMG-2754

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-200-300

IMG-2751

IMG-2771

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41921

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us