|

เปิดแล้ว! เทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ ปี 62 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

82378ba8af11b837944a6d223052aa3f

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิด “งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 มุ่งประชาสัมพันธ์ด้านอาหารการกิน และวัฒนธรรมของชาวสงขลา พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

ช่วงค่ำวานนี้ (31 พ.ค. 62) ที่บริเวณเวทีสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองสงขลา กงสุลใหญ่แห่งสถานกงสุลอินโดนีเซียประจําสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

35261627962f38cdce24af0feab71d4a

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สาคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่ครั้งสมัยโบราณ มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลา ยังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบ มีพื้นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน ทำให้ชาวสงขลามีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล ทำอาชีพการประมงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งเป็นส่ิงขึ้นชื่อของเมืองสงขลาตลอดมา

ดังนั้น การจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล จะทำให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดสงขลาในด้านอาหารการกิน และวัฒนธรรมของชาวสงขลามากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมสนับสนุนจัดงานด้วยดีเสมอมา

94c15c706be6db3ce1462d9520bb380a

ด้าน นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า “งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล” นับเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่อาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ช่วยกระจายรายได้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารทะเล อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2562 กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการออกร้านจาหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ที่ของชุมชน กิจกรรมประกวดนางสาวสมิหลา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภาคจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การแสดงดนตรี จากศิลปิน ดารา ที่มีชื่อเสียง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหาร การสาธิตการประกอบอาหาร และมอเตอร์โชว์ อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานเป็นจำนวนมาก

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42211

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us