|

สงขลาขับเคลื่อนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

e67f2aa308368c38a0ba9c7f3ece839e

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีอำนาจในการต่อรองการซื้อขายผลผลิต รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาด และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ

วานนี้ (6 มิ.ย. 62) ที่ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีอำนาจในการต่อรองการซื้อขายผลผลิต รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาด และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ด้วยการเข้าถึงลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพ และปลอดโรค รวมถึงเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต

8dc55bf319837cbb7b5704ac60b10705

โดยมีเป้าหมายสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 30 กลุ่ม มีการรวบรวมสินค้า ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการตลาด และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 20 ไร่ และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนประมาณ 6,000 ราย พื้นที่ดำเนินการ คือ จังหวัดที่เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ 2561-2564 โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล หรือโรงอนุบาล จำนวน 12 ราย ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขทั้งหมด เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง สังกัดชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา จำนวนผู้สมัคร 129 ราย ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข 112 ราย และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง สังกัดชมรมเลี้ยงกุ้งปัตตานี จำนวน 7 ราย ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขทั้งหมด

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42255

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us