|

สงขลาขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

62265320_2003533543088538_3442894132920451072_n

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (11 มิ.ย. 62) ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มอาชีพนอกระบบให้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปดังกล่าว โดยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประกอบกับคณะกรรมการ กอช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กอช. ในระดับพื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะอนุกรรมการ

64230605_2003533629755196_8563089848104124416_n

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติเป็นรูปธรรม และเกิดผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ

ซึ่งในวันนี้ ได้จัดให้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ , นโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออม , การวางแผนการออม , การมีส่วนร่วมของกองทุนหมู่บ้านกับการขับเคลื่อนนโยบาย , ขั้นตอนการนำฝากเงินผ่านบัญชีธนาคาร , สรุปผลการวิเคราะห์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ผู้ที่สนใจเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nfs.or.th , facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ , Line : @nfs.th หรือโทรศัพท์ 0-2049-9000

62511744_2003533619755197_7135994446117601280_n

64247953_2003533683088524_8770373499614134272_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 11 มิ.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42380

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us