|

หาดทิพย์ จับมือ ชุมชน เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำและระบบประปาภูเขา ปี 2

52260

หาดทิพย์เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและระบบประปาภูเขา #2 จับมือชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ลุ่มน้ำปากพนัง หลังประสบความสำเร็จจากปี 2561 น้ำล้นฝายตลอดทั้งปี มีน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน การเกษตรอุดมสมบูรณ์ขึ้น และคืนความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 40 ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวตลอดปี 2562 สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม จำนวน 30 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพิ่ม จำนวน 5 จุด

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62 ต.วังอ่างอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริหารงานทั่วไปบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ชาวบ้านชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี และเครือข่ายอาสาสมัครหาดทิพย์จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันเริ่มต้นทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย และระบบประปาภูเขา จำนวน 1 จุด

52259

โดยบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โคคา-โคลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้องและเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 2 มีเป้าหมายระยะยาวตลอดปี 2562 จะสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม จำนวน 30 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพิ่ม จำนวน 5 จุด โดยสร้างเป็นรูปแบบฝายหินปูนดินซีเมนต์ เพื่อลดความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างความชุ่มชื่นให้กับฝืนป่า พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสายน้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

52265

สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง และโค้ก-หาดทิพย์ ร่วมมือกันลดปัญหาภัยแล้ง และความรุนแรงของน้ำในฤดูฝนที่ชุมชนประสบปัญหามาเป็นระยะเวลายาวนานในพื้นที่ชุมชนบ้านควนไม้บ้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการสัมปทานป่าไม้ สัมปทานเหมืองแร่ในอดีต โดยหาดทิพย์ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันความแห้งแล้งของต้นน้ำสายน้ำชะอวด ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 30 ฝาย และระบบประปาภูเขา 5 จุด เมื่อสิ้นสุดโครงการชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการอย่างชัดเจน สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร รวมทั้ง ชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก สร้างความชุ่มชื้นคืนฝืนป่า และคืนความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำโดยทางตรง จำนวน 9 ตำบลในเขตอำเภอชะอวด และทางอ้อม จำนวน 31 ตำบล ในเขต อ.เชียงใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

52269

นายพยุงศักดิ์ วรรโณทัย คณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง กล่าวว่า ช่วงหน้าแล้งสายน้ำในห้วยแห้งเป็นฝุ่นแดง หน้าฝนน้ำหลาก ถนนขาดสัญจรไม่ได้ ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างกติกาชุมชนดูแลฝืนป่า รวมทั้ง ได้ทดลองการทำฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆ และพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมคือ ฝายหินปูนดินซีเมนต์ ที่มีความแข็งแรง ต้านความแรงของน้ำ และไม่รั่วซึม แต่ยังขาดงบประมาณ ด้วยความตั้งใจและความร่วมมือของชาวบ้าน เราจึงได้รับการสนับสนุนจากโค้ก-หาดทิพย์ ทำให้เราได้ฝายที่มีคุณภาพ มีน้ำล้นตลอดทั้งปี เพียงพอสำหรับใช้ในครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้ความชุมชื่นกลับสู่ฝืนดิน และยืนยันความสำเร็จเมื่อหน้าแล้ง 3-4 เดือนที่ผ่านมา หมู่ 9 ต.วังอ่างของเราไม่อดน้ำ ไม่ต้องขอน้ำจากหน่วยงานภายนอกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีพวกเราดีใจ ภูมิใจมากที่หาดทิพย์ได้เข้ามาช่วยเหลือมาเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยต่อชีวิตให้กับชาวบ้านให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง

52270

ด้าน ร้อยตำรวจเอก กั้น  รักนิ่ม ครูใหญ่ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 230 เมตร การเดินทางสัญจรทุรกันดาร เป็นพื้นที่ลาดชันช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ประมาณ 3 – 4 เดือน ชาวบ้านต้องลงไปขนน้ำจากหมู่บ้านในพื้นราบขึ้นมาใช้ หรือไม่ก็รอน้ำจาก อบต.วังอ่าง ในช่วงหน้าฝนก็ใช้วิธีการรองน้ำฝนเพื่อเก็บไว้ใช้ ส่วนของโรงเรียนเองก็อยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำอย่างหนักเช่นกันขอขอบคุณบริษัท หาดทิพย์ หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย ที่เข้ามาช่วยทำฝายชะลอน้ำ และสร้างประปาภูเขาให้กับโรงเรียนในวันนี้ เพราะหลังจากสร้างฝายเสร็จนักเรียน – ครูจะมีน้ำใช้ที่เพียงพอ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

20190607_095427

ขณะที่ นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริหารงานทั่วไปบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จที่ชุมชนควนไม้บ้องได้รับจากกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขาในปี 2561 โค้ก-หาดทิพย์ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อีกครั้ง โดยในปีนี้ได้ขยายผลถึงชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง และบ้านทุ่งโชน บ้านห้วยยวนเหนือ ต.เขาพระทอง ที่ประสบปัญหาเดียวกันซึ่งในครั้งนี้ได้สร้างประปาภูเขา 1 จุดที่จะส่งน้ำตรงไปที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ครู นักเรียนให้มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ และฝายชะลอน้ำและประปาภูเขารวม 34 ตัว จะทำให้พี่น้องชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนมีความสุขมากขึ้น

62052919_2514182208632385_1462865710693744640_o

“หาดทิพย์ มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดโครงการต่างๆ สืบสานเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากสินค้ากระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานของเราโดยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุดตลอดจนการอนุรักษ์และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และดำรงความมุ่งหมายที่จะให้ “หาดทิพย์” และชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

????????????????????????????????????

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42392

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us