|

ปชช. ในพื้นที่ จชต. ใช้บริการทำหนังสือเดินทาง หลังวันหยุดอิดิ้ลฟิตรี คึกคัก

IMG-3335

ประชาชนในพื้นที่ จชต. เดินทางใช้บริการ ทำหนังสือเดินทาง หลังวันหยุด วันตรุษอิดิ้ลฟิตรี อย่างคึกคัก ขณะที่เจ้าหน้าที่ เน้นทำงานรวดเร็ว บริการทั่วถึง

วานนี้ (10 มิ.ย. 62) บรรยากาศที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเปิดให้บริการ หลังวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1440 ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาใช้บริการจัดทำหนังสือเดินทางกันเป็นจำนวนมาก โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

IMG-3333

ขณะเดียวกัน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบปะประชาชนที่เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง พร้อมอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี ที่ผ่านมา และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

IMG-3336

สำหรับผู้ที่สนใจมาทำหนังสือเดินทางจะต้องเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่น ในกรณีผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตรแทน โดยบิดา มารดา ต้องไปลงนามให้คำยินยอม และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย หากบิดา มารดา จดทะเบียนหย่า จะต้องนำบันทึกการหย่า ตัวจริง ที่แสดงว่า บุตรอยู่ในความปกครองของผู้ใดมาแสดง พร้อมกับผู้ได้รับอำนาจปกครองด้วย โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มละ 1,000 บาท ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 35 บาท ผู้ใช้บริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา หรือโทร สายด่วนอุ่นใจ 1880 ฟรี 24ชั่วโมง

IMG-3332

IMG-3334

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42407

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us