|

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สงขลา

62304304_2005211056254120_4165054070123397120_n

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ของจังหวัดสงขลา เน้นการป้องกันสาธารณภัย และการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ช่วงเช้าวันนี้ (12 มิ.ย. 62) ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน , ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

62527400_2005211072920785_1258524034472083456_n

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากเน้นย้ำในหลายประเด็น อาทิ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านทางจังหวัดสงขลาได้รับการชื่นชมในเรื่องการป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์พายุปาบึกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ เพราะมีการทำงานเชิงรุกเตรียมการเป็นอย่างดี มีการอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เรื่องของการป้องกันภัยแล้ง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคใน 3 อำเภอ 6 หมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดได้มีการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งแม้ว่าทางภาครัฐจะพยายามรณรงค์อย่างเข้มข้น แต่ยังเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง จึงได้เน้นย้ำเรื่องของการรณรงค์สร้างวินัยจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อค เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุโดยเฉพาะในพื้นที่เกิดเหตุซ้ำ ๆ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน

62450554_2005211149587444_4691439150182694912_n

นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ติดตามการดำเนินงานในประเด็นอื่น ๆ อาทิ การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) , การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย แผนการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2562 และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วม ดินโคลนถล่มซ้ำซาก วาตภัย ไฟป่า หมอกควัน ฯลฯ) , การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน , การดำเนินงานตามแผนการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

64365191_2005211272920765_6324977274852474880_n

ข่าว-สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ภาพ-โปรดปราน บุญธรรม / KTSLive.com

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42420

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us