|

มรภ.สงขลา ติวเข้ม 6 หลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ ดึงอาจารย์-เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประยุกต์ใช้การสอน

62348033_2378491775527874_8654571448918081536_n

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา เปิดอบรมทางคอมพิวเตอร์ตลอดเดือน มิ.ย.-ก.ค. ติวเข้ม 6 หลักสูตรรวด หวังเสริมทักษะอาจารย์-เจ้าหน้าที่ นำความรู้ประยุกต์ใช้การสอน   

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และบุคลากร มรภ.สงขลา ตลอดเดือนมิถุนายน-กรกรฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา รวม 6 โครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต

54799262_1068182990056829_4095938124956303360_o

ผศ.ดร.อำนาจ  กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 หัวข้ออบรมได้แก่ 1. การทำหนังสือดิจิทัล (E-book) และเผยแพร่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 มิถุนายน (สำหรับสายวิชาการ) รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน (สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากรโดย นายสุวรรณ โชติการ นักวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 2. การสอนแบบ Active Learning โดยใช้สื่อการสอนแบบ Smart Classroom วันที่ 24-28 มิถุนายน (รุ่นที่ 1-5 สำหรับสายวิชาการ) วันที่ 1 กรกฎาคม (รุ่นที่ 6 สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากรโดย อาจารย์พัชรี ทิพย์ประชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา

3. การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารวิชาการและการเขียนบรรณานุกรม (สายวิชาการและสายสนับสนุน) วิทยากร ดร.ศริยา บินแสละ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม(สำหรับสายวิชาการ) รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 กรกฎาคม (สำหรับสายสนับสนุน) 4. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูงในการบริหารจัดการข้อมูล (สายสนับสนุน) วันที่ 8-9 กรกฎาคม (สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากร อาจารย์เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ธภัทร ชัยชูโชค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา

4. การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใช้งาน SKRU-MOOC (สายวิชาการ) รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 กรกฎาคม รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 กรกฎาคม (สำหรับสายวิชาการ) วิทยากร นายสุวรรณ โชติการ นักวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา และ 6. การใช้โปรแกรม SAP Dashboard สำหรับการตัดสินใจ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 กรกฎาคม (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 256 (สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากร นายนรินทร์ อินทร์ยอด เจ้าของเพจเฮลโหลสงขลา (HelloSongkhla) ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มและสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา http://cc.skru.ac.th/arit

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42459

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us