|

สงขลาเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ 16 มิ.ย. นี้

62597937_2006855036089722_1965062046043078656_n

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 พร้อมเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

64255723_2006855046089721_3247232594193940480_n

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินการจัดตั้งเลือกผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 แทนคณะกรรมการฯ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 90 หน่วยเลือกตั้ง ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอสทิงพระ จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอจะนะ จำนวน 9 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอนาทวี จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอเทพา จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอระโนด จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอรัตภูมิ จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอสะเดา จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอนาหม่อม จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอควนเนียง จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอบางกล่ำ จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง , อำเภอสิงหนคร จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง และอำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 103,558 คน แบ่งเป็นในเขต จำนวน 102,472 และนอกเขต จำนวน 1,086 คน โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคใต้ จำนวน 14 ราย แต่ขาดคุณสมบัติ 1 ราย คือ หมายเลข 10 จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. เข้าคูหากาเบอร์เดียว พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ของสมาชิกฯ

62455126_2006855112756381_1199852526350893056_n

ทั้งนี้ ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีการกำชับการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษในหน่วยเลือกตั้ง 4 อำเภอชายแดน ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการกำหนดจัดการเลือกตั้งในบริเวณเดียวกัน เพื่อการดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างเข้มงวด และสะดวกยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตร พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ ที่ทำการปกครองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย

62555083_2006855129423046_214574534588628992_n

62377295_2006855176089708_3988596846300758016_n

62523388_2006855199423039_7077613148936601600_n

ข่าว-สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ภาพ-โปรดปราน บุญธรรม / KTSLive 13 มิ.ย.62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42463

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us