|

มทร.ศรีวิชัย สัมมนา ‘สถาปัตย์ชุบชีวิต’ การสร้าง ให้เกิดสิ่งใหม่ บนวิถีชีวิตแบบเดิม

62100072_2961406820552646_5519063443857997824_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาบริบทสถาปัตยกรรม “สถาปัตย์ชุบชีวิต” การสร้าง ให้เกิดสิ่งใหม่ บนวิถีชีวิตแบบเดิม โดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดสัมมนาบริบททางสถาปัตยกรรม โดยมี คุณราชิต ระเด่นอาหมัด (สถาปนิกในกลุ่มมลายู ลีฟวิ่ง) เป็นวิทยากร พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ ณ มลายู ลีฟวิ่ง (Melayu Living) อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้

62152333_2961406333886028_5842887360747929600_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42472

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us