|

พาณิชย์เปิดงาน ‘Southern offline Market @โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่’ เพิ่มศักยภาพการค้า จชต.

8801D506-5650-49C0-B270-957365107462-3180-0000020C7216281C

กระทรวงพาณิชย์เปิดงาน “Southern offline Market @โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่” นำสุดยอดสินค้าศักยภาพ จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ จัดจำหน่าย เดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านการค้าในพื้นที่ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วานนี้ (13 มิ.ย. 62) ที่ บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Southern offline Market @โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่” โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดสงขลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

234542DC-6344-4167-9108-8954F0A3BED0-3180-0000020C5A4AA21B

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังจังหวัดในเขตชายแดนใต้ให้เป็นตัวกลางของประชาชน และเป็นศูนย์กลางในการจัดทำแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งความสำคัญและเร่งด่วนจะเป็นเรื่องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจแบบ 4.0 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพด้านการค้าของคนในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดสงขลาจึงได้ดำเนินการจัดงาน งาน “Southernoffline Market @โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาศักยภาพสร้างมาตรฐานในการผลิตเพื่อเชื่อมโยงทางการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ

4AC329B6-1874-4BA8-9B50-AD11DBF9CE6B-3180-0000020C49D7A33A

ทั้งนี้ การจัดงาน “Southern offline Market @โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่” นั้น เป็นการนำสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีศักยภาพ จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการคัดสรรและการรับรอง ว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมมาจัดแสดงในงาน และร่วมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจากต่างประเทศมากกว่า 120 ราย ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ยังได้ตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้านให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในรูปแบบประเทศไทย 4.0 ต่อไป และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยขอเชิญทุกท่านมาร่วมอุดหนุน ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการ และร่วมสนับสนุนสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 22.30 น. ณ บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่าหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

984E9903-C71A-47A8-963C-D0DE4A4CC233-3180-0000020C50198C55

28A75D5C-6D08-4692-966B-7D79EC02D1A6-3180-0000020C67C65CC0

94E3DBB5-82B6-425D-A6C5-DC6F59481788-3180-0000020C60F38BC7

0AAFC6D5-DA87-4074-B201-14E45BB43AA7-3180-0000020C23122686

5FDBCC1C-EE4D-42CD-B28C-81CB6202A29A-3180-0000020C35EE82D3

8E825029-20C2-4C41-AA0B-A31EB2D26AB5-3180-0000020C32DB8530

57BDE4B8-618E-4CE3-AD83-7FC8A0C42BBA-3180-0000020C19019B7E

1898A85B-365D-4366-B6C7-C609537318F4-3180-0000020C3C70463E

CD26AEC7-8B96-4AF5-8D48-8B818888C59F-3180-0000020C2FAF72E2

D203461D-A5B6-437C-9E5B-2A52ED63B479-3180-0000020C15126BA5

EC3FC9A6-ACCC-4AB3-889A-E3AB3C0FCFB4-3180-0000020C435DAE17

EC6E17FB-6D86-4953-9BC6-73ECC827693C-3180-0000020C1FD6041A

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42484

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us