|

สงขลาเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 62

8f62e1264ebc64c72ddfb24980930cbc_small

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช่วงเช้าวันนี้ (14 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , นายวรณัฐฏ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา , นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา , นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ , ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 , ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

8a962d122fc5b7c6e3731acf08b06cda_small

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางไปส่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต , ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนราธิวาส

fae375fe33118db07b762e0abc8efbe0_small

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการจัดเที่ยวบินไป ระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-มัสกัต-มาดีนะห์ เริ่มเที่ยวแรกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ๆ ละประมาณ 289 คน ทุกเที่ยวบิน และเที่ยวบินกลับ ระหว่างเจดดาห์-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ซึ่งมีที่ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รวมทั้งบริเวณรอบอาคาร และภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการกำชับทุกหน่วยงานในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้าน ทั้งด้านการดูแลความปลอดภัย การจราจร การรักษาความสะอาด การจัดยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้เดินทาง การขนสัมภาระ การจัดสถานที่อาบน้ำละหมาด ฝ่ายรักษาพยาบาล ฯลฯ

188f105cdec7083ee3b0dd0c72853b78_small

นอกจากนี้ ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการเตรียมหน่วยลูกเสือสันติสุข และจิตอาสา ในการดูแลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตลอดทั้ง 9 วัน โดยจะมีการตั้งแคมป์ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ และจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนลูกเสือทุก 3 วัน ครั้งละ 100 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยสูงสุด

e6dce944f3dab0b8deb96e58c7604089_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42512

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us