|

นศ. บริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้การจดทะเบียนพาณิชย์สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

IMG_8952

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่จริง ในโครงการสร้างความพร้อมจดทะเบียนพาณิชย์สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร และอาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างความพร้อมจดทะเบียนพาณิชย์สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ร้านขนมพื้นบ้านวรรณดีบ้านสทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ประกอบการโดยตรง โดยได้รับเกียรติจากพี่เล็ก เจ้าของกิจการขนมพื้นบ้านวรรณดี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ หลังจากนั้น ทางคณะยังได้ชมวิธีการทำขนมพื้นบ้านหลากหลายชนิด ได้รับความรู้แล้ว ยังอิ่มท้องกันทั่วหน้าเลย

IMG_8950

IMG_8981

IMG_8964

IMG_8958

IMG_8955

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42519

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us