|

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรับฟังการเสนอแนวทางการพัฒนาสงขลา ต่อรัฐมนตรี

IMG-4238

เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมรับฟังการเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ต่อรัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรม ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยมี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมและรับฟังการนำเสนอโครงการทางพัฒนาจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนภาคเอกชน เข้าร่วม

IMG-4243

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นการรับฟังปัญหากับภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเป็นการร้อยเรียงปัญหาหรืออุปสรรค ข้อกังวล และความประสงค์ในภาคหอการค้ารวมถึงภาค โลจิสติกส์ ทำให้ได้เห็นถึงประเด็นหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่ระดับนโยบาย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆ นี้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงฯจะสามารถนำนโยบายแปลงเป็นแผนงานสู่การปฏิบัติในการลงพื้นที่จริง วันนี้จึงเป็นการนำข้อมูลไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการ จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงการในพื้นที่ ทำให้การแก้ไขตรงจุดและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ในด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งนอกเหนือจากจังหวัดสงขลาแล้ว วันนี้เลขาธิการ ศอ.บต. รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็มาร่วมรับฟัง ซึ่งมั่นใจว่าถ้าได้ขับเคลื่อนทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองชายแดนและการค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดสงขลามีการค้าชายแดนสูงที่สุดถึงแสนกว่าล้านบาท สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนอย่างเป็นระบบต่อไป

IMG-4237

ทางด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การมาของ ศอ.บต. ในครั้งนี้ ทางรัฐมนตรีให้มาร่วมรับฟังปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่สงขลาและภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งหากว่ามีประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถผลักดันได้ทันที ทั้งนี้ ในส่วนพระราชบัญญัติต่างๆ ทางคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการรับทราบและช่วยกันผลักดัน หากจุดไหนไม่สมบูรณ์ก็จะรีบผลักดันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือทำให้การพัฒนาภาคใต้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้มาดูแลที่นี่ ซึ่งหลายอย่างเริ่มมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน หรือถ้าต้องการจะผลักดันเพิ่มเติมก็จะทำให้การแก้ปัญหาราบรื่นและดีขึ้นด้วย

IMG-4239

ทั้งนี้ ทาง ศอ.บต. ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ จึงถือว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาการทำหน้าที่เลขาธิการ ศอ.บต. ทำให้การขับเคลื่อนงานของ ศอ.บต. ในตลอดระยะเวลา 2 ปี เริ่มเป็นรูปธรรมตามโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยรัฐมนตรีได้มีดำริให้มีการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม มีนโยบายที่ต้องทำให้เต็มที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อประชาชน

IMG-4240

สำหรับการนำเสนอโครงการต่างๆ ของจังหวัดสงขลาต่อรัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย โครงการรถไฟรางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์ (moter way) โครงการก่อสร้างการเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ โครงการท่าเรือน้ำลึก 2 โครงการ Songkhla First Chinatown โครงการการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด (สงขลา-สตูล-พัทลุง) โครงการ Duty Free Zone โครงการจัดการจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic)และโครงการMice  City ทั้งหมด 9 โครงการ ซึ่งการวางแผน พัฒนาและการขับเคลื่อนฯของจังหวัดสงขลาในการเป็นไมซ์ซิตี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยส่วนราชการและหน่วยงานภาคธุรกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงาน โดยกำหนดเป้าหมาย 2 ระยะ คือ ระยะแรกภายในปี 2563 จะพัฒนาเมืองไมซ์ในระดับประเทศ และ ระยะที่ 2 ภายในปี 2565 จะเข้าสู่เมืองไมซ์ในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียน

IMG-4241

IMG-4242

IMG-4244

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=43818

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us