|

สงขลาเปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

769b8a3f1669ced5e9d8494d53ba96dd

จังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน” พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 ที่ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา , นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

7f780a3554d96dddd1bbf07d1a9dedad

สำหรับโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน” ในครั้งนี้ เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด ซึ่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ได้เข้าวัดปฎิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข

f8e645ec701ab194c4b29c4a4bc9389c

7fff2c7dc9f5ab0d8f5c551bc701ca53

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=43854

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us