|

ททท.หาดใหญ่ นำสื่อฯ สํารวจเส้นทางวิถีโหนด นา เล พร้อมร่วมงานประเพณียกขันหมากปฐมสงขลา

A_20190616_090019

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ พร้อมด้วย สื่อมวลชนทุกแขนงของภาคใต้ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยววิถีโหนด นา เล พร้อมร่วมงานประเพณียกขันหมากปฐม อบต.คลองแดน จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับทราบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และชมนวัตวิถีชุมชนใน จ.สงขลา สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงานที่สืบทอดกันมาช้านาน เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยเริ่มเดินทางวันที่ 15 มิ.ย. มีนายอุทิศ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และทีมงาน นำคณะสื่อมวลชนภาคใต้ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยววิถีโหนด นา เล กันก่อน โดยเริ่มลงเรือออกจากท่าเรือ อบต.คลองรี โดยมีนายวิวัฒน์ ตั่นหุ้ย ประธานกรรมการ นางมัทนา สังข์ศิริ ผู้จัดการแพประชารัฐ ต.คลองรี คอยให้ความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อ “ชมทะเลบัวแดง นกสายพันธุ์ต่างๆ ชมวิถีชีวิตการหาปลาในทะเลสาบสงขลา ถึงเกาะแหลมกรวด นั่งพักผ่อนบนเรือนแพ ชมลานดูดาวบ้านแหลมกรวด ชมยอยักษ์อุปกรณ์ประมงพื้นเมืองขนาดใหญ่ของภาคใต้ที่หาชมได้ยาก ต่อมามุ่งสู่เกาะกระ เพื่อชมถ้ำกระจก พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิม เดินชมธรรมชาติรอบๆ เกาะ หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะ 4 เกาะ 5 ขึ้นตามรอยประพาส รัชกาลที่ 5 ชมถ้ำรังนกนางแอ่น หลังจากนั้นเรือมุ่งสู่เกาะกําเนียง อุทยานแห่งรัก เพื่อขึ้นชมเกาะ บันทึกภาพหน้าผาม่านรากไม้ และขึ้นชมทัศนียภาพบนยอดเขาของเกาะที่สามารถเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาปสงขลาโดยรอบ ซึ่ง “การท่องเที่ยววิถีโหนด นา เล” ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อชมความสวยงามตามธรรมชาติและปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมตลอดไป สำหรับใครที่สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แพประชารัฐ ชุมชน ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ที่ คุณวิวัฒน์ 089-8706308 และคุณมัทนา 081-9141787

ช่วงค่ำ ททท.หาดใหญ่ นำสื่อมวลชนภาคใต้ ชมตลาดน้ำคลองแดน ตลาดน้ำโบราณของ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง ตลาดริมคลองแห่งนี้เป็นที่บรรจบกันของลำคลอง 3 สาย ได้แก่ คลองระโนด คลองชะอวด และคลองปากพนัง เชื่อมต่อกัน โดยนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมืองท้องถิ่นในราคาย่อมเยาแล้ว ยังสามารถชมการแสดงศิลปวัตถธรรมภาคใต้ที่หาชมได้ยาก และยังสามารถเดินชมบ้านเก่าอายุร้อยปี ตั้งอยู่ริมคลอง และโฮมสเตย์ สำหรับคนที่อยากสัมผัสนวัตวิถีของชุมชนชาวระโนดอย่างใกล้ชิด ซึ่งตลาดน้ำคลองแดนจะเปิดเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำของวันเสาร์เท่านั้น

รุ่งเช้าของวันที่ 16 มิ.ย. ททท.หาดใหญ่ นำสื่อมวลชนภาคใต้ ร่วมสังเกตการณ์ การจัดงานประเพณียกขันหมากปฐม ที่จะเริ่มทำพิธี ณ ศูนย์ข้อมูลชุมชนวิถีพุทธ คลองแดน พร้อมเคลื่อนขบวนขันหมากปฐมทั้งทางบกและทางน้ำ โดยในขบวนแห่นอกจากขันหมากพื้นเมืองประจำท้องถิ่น คณะเจ้าบ่าวแล้ว ยังมีการแสดงรำมโนรา การร้องรำทำเพลงของชาวบ้านคลองแดนอย่างสนุกสนานไปถึงวัดคลองแดนซึ่งเป็นที่จัดพิธีฯ ชาวบ้าน ผู้ร่วมงาน คู่บ่าวสาวพร้อมกันในบริเวณวัด และพิธีสงฆ์ พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรม อวยพรคู่บ่าวสาว ถวายปัจจัย ขบวนแห่ห่มผ้าพระธาตุวัดคลองแดน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีจำลองงานวิวาห์ของคู่บ่าวสาว ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งในงานยกขันหมากปฐมคือการไหว้แขกแจกเหนียว โดยที่คู่บ่าวสาวทำหน้าที่ตระเวนไหว้ญาติผู้ใหญ่ เพื่อระดมเงินมาถวายวัดให้ได้มากที่สุด และจะมอบข้าวเหนียวสังขยาแจกให้รับประทานหรือนำกลับบ้าน เพิ่มความสมัครสมานกลมเกลียวดั่งข้าวเหนียว พร้อมทั้ง นำเงินที่เรี่ยไร เงินหัวขันหมาก เงินสินสอด ถวายวัดเพื่อการกุศลตามเจตนาของการจัดงานงานบุญโบราณของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา จัดขึ้นเป็นการกุศลเพื่อระดมทุนถวายวัด คล้ายงานทอดผ้าป่าหรือทอดกฐิน เพื่อจัดสร้าง บูรณะ ซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร หรือสิ่งก่อสร้างภายในวัด

ช่วงเย็นถือเป็นช่วงท้ายของการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีนี้ ซึ่งถือเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ไหว้พระเก่า เล่าอดีต สร้างบุญ เสริมบารมี “ตามรอยหลวงปู่ทวด” ซึ่งจะเป็นสถานที่โบราณที่มีความสําคัญทางอารยธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นแดนดินถิ่นกําเนิด สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ตั้งอยู่ บริเวณใกล้วัดพะโคะในรัศมี 2 กิโลเมตร ในพื้นที่ตําบลชุมพล และตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยสถานที่ที่ได้ไปศึกษาได้แก่ วัดต้นเลียบสถานที่ฝังรกของหลวงปู่ทวด เสริมมงคลต่อชีวิต “ทางด้านรากฐานชีวิตมั่นคง” วัดดีหลวง สถานที่บรรพชาสามเณรและศึกษาเล่าเรียน ของหลวงปู่ทวดในวัยเยาว์ เสริมมงคลต่อชีวิต “ทางด้านการศึกษา การงาน การเงิน” สํานักสงฆ์นาเปล สถานที่ผูกเปลและพญางูคายแก้วคู่บารมีแก่หลวงปู่ทวด เสริมมงคลต่อชีวิต “ทางด้าน สุขภาพแข็งแรง” วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สถานที่จําพรรษาของหลวงปู่ทวด เสริมมงคลต่อชีวิต “ทางด้านเจริญรุ่งเรือง” ซึ่งนอกจากนี้ แล้วยังได้ชมวีถีตาลโตนด การทําน้ำตาลแว่น พร้อมชิมช้อปผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน ภายใต้แบรนด์ “ดาวราย” อีกด้วย สำหรับผู้สนใจอยากท่องเที่ยวทริปนี้ จะมีบริการท่องเที่ยวที่มีทั้งแบบทริปครึ่งวัน 250 บาทต่อคน กับทริป 1 วันเต็ม 350 บาทต่อคน (ทุกทริปมีอาหารว่าง)  สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูใบฎีกาศักรินทร์ สิริภทฺโท 082-4312716 คุณบุญสิริ สุวรรณศรี 086-0526718 และ คุณอภิชาติ ยุพยง 087-2944940

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=43948

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us