|

สสว. ร่วม ม.อ. เตรียมเปิดตัว 205 นักธุรกิจใหม่ ในเทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ 27 – 29 ก.ค. นี้

IMG20190717160918

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้มีการแถลงข่าวการจัด “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานคือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน

IMG20190717164042

นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2562 ผู้ประกอบการภาคใต้ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 จำนวน 205 ราย จะร่วมแสดงสินค้าใน “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” ที่ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยจะมีการนำสินค้า SMEs ประเภทของกินและของใช้ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นมาแสดงและเปิดจำหน่าย เป็นการทดสอบตลาดแบบออฟไลน์ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสพัฒนาเทคนิคการขาย ได้พบกลุ่มลูกค้า และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจของตนเองให้มากยิ่งขึ้น พร้อมจะนำเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ต่อไป

IMG20190717163602

ผู้ประกอบการดังกล่าวได้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยผ่านหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ สสว. ทุกรายได้รับการอบรมพื้นเบื้องต้นในการทำธุรกิจให้อยู่รอดและแข่งขันได้ในโลกที่มีการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

IMG20190717163633

อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 กล่าวว่า “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับธุรกิจของตนเอง เพื่อแข่งขันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันได้ภายใต้แนวคิด “เริ่มเล็กสำเร็จเร็ว คิดให้ไกลและใหญ่พอ” กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จุดประกายความรู้สู่เชิงธุรกิจ สร้างบันไดความรู้สู่ธุรกิจ” เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติปลดล้อคข้อจำกัดทางความคิดของผู้ประกอบการ ซึ่งเมื่อเริ่มต้นกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม 1,408 ราย

IMG20190717164000

จากนั้น มีการคัดเลือกเหลือ 605 ราย เพื่อเข้าอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ยื่นขอสินเชื่อได้จริง โดยการช่วยเหลือแนะนำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ต่อมาได้มีการคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ 380 ราย เพื่อเข้ารับการแนะนำปรึกษาในเชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการต้องการ เช่น ด้านการตลาด ด้านการผลิต มาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์โลโก้ การเงินและการลงทุน และสุดท้ายจะมีผู้ประกอบการเพียง 205 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกสู่กิจกรรมการทดลองจำหน่ายสินค้าในตลาดจริง ในงาน “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” นี้

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) 2562 คือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ Start up ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 – 2561 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณค่าของธุรกิจ ให้การทำธุรกิจมีความแข็งแข็งยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนธุรกิจใดๆ หรือจดทะเบียนธุรกิจแล้วไม่เกิน 3 ปี

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44064

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us