|

สงขลา จัดกิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

67101241_2292833054288790_2549163313237852160_n

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พสกนิกรทุกภาคส่วนต่างสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาเป็นระยะ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 62 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ นายอำเภอบางกล่ำ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา 904 วปร. ทหาร อส. อสม. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” ณ บริเวณตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ (คลองบางกล่ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วน ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาเป็นระยะ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

67515484_2702239453137649_2450667614217699328_n

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมทั้งเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาลำคลอง เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนผู้ที่อาศัยตามแนวคลอง รวมทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำอีกด้วย โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน A , โซน B และโซน C

67144566_719268575160698_2472716245443543040_n

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 , การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อาทิ พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10 , การสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในหลวง รัชกาลที่ 9 , หลักการทรงงาน , พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 , การร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ การตัดหญ้า กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งบริเวณลำคลอง และเส้นทางเลียบลำคลอง , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร , เครื่องจักสาน , เครื่องปั้นดินเผา , อาหาร , เครื่องดื่ม , เสื้อผ้า , ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ ขณะที่ในบริเวณเดียวกัน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเรือพาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และจังหวัดสงขลา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

67302383_844530032572058_4967300905285189632_n

สำหรับ “คลองบางกล่ำ” ได้รับการคัดเลือกเป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ห่างไกลชุมชน เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสถานที่ศูนย์กลางจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง แข่งเรือ และเป็นแหล่งน้ำเดิมที่สามารถพัฒนายกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เช่น ตลาดน้ำ รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันยังคงมีธรรมชาติที่สวยงาม และทางจังหวัดสงขลาได้มีการเปิดตลาดประชารัฐตลาดน้ำของบางกล่ำขึ้น ที่บริเวณท่าน้ำบางหยี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี

67356803_480595822742791_4557166047169347584_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 20 ก.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44103

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us