|

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เปิดแข่งขันกีฬาเรือพาย 5 จชต. ตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ

1bd67f51080e6e918ee92211963f653a

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา บรรยากาศคึกคัก ท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานตลอดสองฝั่งคลอง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 62 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีฝีพายเยาวชนและประชาชนจาก 10 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 480 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางเสียงกองเชียร์อย่างสนุกสนานตลอดสองฝั่งคลอง

37e85dd19af3c34b314c08c2cd081993

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดสงขลา จัดขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณท่าน้ำตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมสนองแผนงานตามนโยบายผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยตามโครงการ “Sport Activity For Southern Unity” เพื่อมุ่งพัฒนานักกีฬาเรือพายและประชาสัมพันธ์กีฬาในพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (Sport for Excellence) ส่งเสริมกีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาสำหรับคนไทยในการออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความปรองดองในสังคม (Sport for All) เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างมูลราคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ (Sport Tourism/Industry) ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

872b949b5e4956185899ad0977fe7277

สำหรับ “ท่าน้ำตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ” อยู่ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มี “คลองบางกล่ำ” ซึ่งได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสงขลาให้เป็นคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” เนื่องจากเป็นคลองธรรมชาติตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ห่างไกลชุมชน เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสถานที่ศูนย์กลางจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง แข่งเรือ และเป็นแหล่งน้ำเดิมที่สามารถพัฒนายกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เช่น ตลาดน้ำ รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมดำเนินการ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44113

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us