|

สงขลาเดินหน้ายกระดับฝีมือแรงงาน หวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น

67104729_2250940061685609_4411038718454923264_n

จังหวัดสงขลา เดินหน้ายกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง และสาขาการเชื่อมและตัดรหัสใต้น้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วันนี้ (26 ก.ค. 62) ที่หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่ 1 / 2562 และหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า รุ่นที่ 3/2562 โดยมี นางอารีเตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา พร้อมด้วย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าอบรมร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

67330130_482013712367408_2209276137056501760_n

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการเข้าฝึกอบรมตลอด 5 วันของหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง และสาขาการเชื่อมและตัดรหัสใต้น้ำด้วยไฟฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะฝีมือในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการของตนเองต่อไป

67900607_534130070458820_4199221136258498560_n

สำหรับการอบรมสาขาการเชื่อมและตัดรหัสใต้น้ำด้วยไฟฟ้า รุ่นที่ 3/2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 รวมจำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้ว และช่างในสถานประกอบกิจการที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมงานดำน้ำ หรืองานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน และงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

67309508_492155984893988_5100376932193665024_n

ขณะที่ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 30 ชั่วโมงให้กับเจ้าของกิจการ และช่างในสถานประกอบกิจการด้านเครื่องปรับอากาศ จำนวน 42 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกับบริษัท อีมิเน้นท์แอร์ ประเทศไทย (จำกัด) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท อีมิเน้นแอร์ ประเทศไทย (จำกัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างเครื่องปรับอากาศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านปริมาณ และคุณภาพได้เป็นอย่างดี

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44431

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us