|

มรภ.สงขลา จัดแข่งขันทักษะ “มนุษย์วิชาการ”

มรภ.สงขลา จัดแข่งขันทักษะมนุษย์วิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “มนุษย์วิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา

กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขัน Multiple Word Champ การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “SKRU-HUSO Spelling Bee 2019” การประกวดความเรียง “สุนทรียะทางวรรณกรรมของข้าพเจ้า” การประกวดวาดภาพระบายสี “ชุมชนที่เป็นอยู่ในมุมมองของฉัน” กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ “สวัสดิการสังคมในมุมมองความคิดของฉัน” การประกวดละครเวทีเชิงสร้างสรรค์“ประชาธิปไตยกับเยาวชนยุคดิจิทัล” การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ “มัคคุเทศก์น้อย” และ การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “SKRU DRONE STEM CHALLENGE 2019”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 074-260262, 074-260263

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44495

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us