|

ททท.หาดใหญ่ แถลงข่าวโครงการไปเที่ยว ไปเท่ ที่อําเภอรอง @สงขลา

A_20190804_155349

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานหาดใหญ่ จัดงานแถลงข่าว กิจกรรม “ไปเที่ยว ไปกิน เยือนวิถีถิ่นย่านเมืองเก่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ ไปเที่ยว ไปเท่ ที่อําเภอรองสงขลา โดยจัดขึ้น ณ ลานกลางบ้าน เดอรู คาเฟ่ ถนนนครใน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมด้วย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานหาดใหญ่ คุณคณพร จันทร์เจิดศักดิ์ เซฟเทเบิ้ลที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และคุณกมลธรรม กาญจนัมพะ แชมป์บาริสต้า ปี 2018 ร่วมพูดคุย ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่าน เมืองเก่าสงขลา

สําหรับโครงการ ไปเที่ยว ไปเท่ ที่อําเภอรองสงขลา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทาง ในช่วง Green Season ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ และทําให้ได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา โดยจัดให้มีกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว จํานวน 2 กิจกรรม คือ “ไปเที่ยว ไปกิน เยือนวิถี ถิ่นย่านเมืองเก่า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะมีเชฟอุ้ม หรือคุณคณพร จันทร์เจิดศักดิ์ เป็นผู้ให้ ความรู้ เล่าเรื่องราวตํานานอาหารถิ่นผ่านวิถีการกิน เช่น ข้าวสตูหมู ข้าวมันแกงไก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสโกจูง ขนมกาลอจี ขนมทองเอก ขนมต้มใส่ไส้ ชมสาธิตการทําขนมผีตายหวาก ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านดั้งเดิมของสงขลา และกิจกรรม “ชวนเที่ยว ชมเมืองจิบกาแฟย่านเมืองเก่า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 ซึ่งจะมี คุณกมลธรรม กาญจนัมพะ แชมป์ บาริสต้า ปี 2018 เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกินกาแฟ ชิมกาแฟเมนู Signature จากร้าน Heart Made Coffee พร้อมทั้ง เที่ยวชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในสมัยอดีต เรียนรู้ประวัติความสําคัญของเมืองเก่าสงขลาผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชนทั้ง 3 ศาสนา ไทย พุทธ มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่สมัยอดีตในย่าน ถนนสายวัฒนธรรม หรือที่รู้จักกันในชื่อ ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท. สํานักงานหาดใหญ่ คาดหวังว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาในมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัส บรรยากาศเมืองเก่า และท่องเที่ยวแบบได้รับประสบการณ์ในช่วง Green Season อีกด้วย

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44697

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us