|

เกษตรเขต 5 สงขลา เชิญ “ชม ช้อป ชิม” งานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ปี 62

67873266_2198413156922806_6633725396971945984_o

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
.
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ปี 62 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดทำนิทรรศการต่างๆ อาทิ การเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด และการปลูกผักบนกระเบื้อง, กิจกรรมการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ทุกวัน เวลา 14.00 – 17.00 น. อาทิ การทำฝรั่งแช่บ๊วย การทำขนมทาร์ตไข่จำปาดะ การเพาะต้นอ่อน การทำสะละลอยแก้ว การขยายพันธ์พืช การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การทำลิปสติกจากไขผึ้ง การทำยาหม่องจากไขผึ้ง การทำสบู่จากน้ำบึ้ง การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช, กิจกรรมการสาธิตด้านการเกษตร ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น. อาทิ การแปรรูปกล้วยเส้นรสต่างๆ การทำมังคุดคัด และการทำน้ำมังคุดพร้อมดื่มการทำหัตกรรมจากต้นคลุ้ม ก้านจาก และกระจูด, การจำหน่ายผลไม้อัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ อาทิ ทุเรียน เงาะ ลองกอง จำปาดะ สละอินโด ส้อโอปูโก น้ำตาลโตนดสด ลูกตาลเฉาะ แปรรูปน้ำตาลโตนด ลูกหยีมะม่วงเบาและมะม่วงเบาแปรรูป
.
นายสุพิท กล่าวอีกว่า กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีความเข็มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลของภาคใต้ ดังนั้น ในการร่วมจัดงานงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ปี 62 กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ หลังจากการส่งเสริมให้เกษตรผลิตสินค้าได้มาตรฐาน จะต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและสร้างช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44812

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us