|

ม.ทักษิณ เตรียมจัดใหญ่ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) 

67965584_2202299503200838_8959027558679052288_o

มหาวิทยาลัยทักษิณ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) ภายใต้แนวคิด “3 ROOTS FOR OUR FUTURE” เพื่อร่วมระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและความเป็นรากเหง้าที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยทักษิณมากกว่า 50 ปี

วันนี้ (8 ส.ค. 62) ที่ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ไพบูล ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ร่วมกันแถลงข่าวงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

67813785_2202299436534178_1039223794612305920_o

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) ครบรอบการสถาปนา 50 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงกำหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี 2561 – 2562 เนื่องในโอกาสนี้ มูลนิธิมหาวิทยาลัยทักษิณได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ชุมชน นิสิต บุคลากร รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต จึงกำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ. ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมทั้งจัดให้มีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต

67911065_2202299726534149_9086159415274373120_o

ภายในงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1. พิธีทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และพิธีเจิมป้ายอาคารหอเปรมดนตรีโดยพระครูสุเทพ ธรรมโชติ (พ่อท่านอิ้น ธมฺมโชโต) ณ อาคารหอเปรมดนตรี 2. รับชมขบวนพาเหรดองค์กรนิสิตเคลื่อนเข้าสู่สนามฟุตบอล เวลา 14.45 น. และรับชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม All Star ช่อง 3 & ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 3. งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า วศ มศว มทษ. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รับชมชุดการแสดง “ความเป็นมาและความภาคภูมิใจแห่ง วศ มศว มทษ.” โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมบันเทิงโดยทีมดาราช่อง 3 รับชมคอนเสิร์ตจากศิษย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ “วง TSU Band” และการแสดงหนังตะลุงคน

67816206_2202330076531114_8359849178158858240_o

โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้จะเน้นธีม “3 ROOTS FOR OUR FUTURE” เพื่อร่วมกันระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและความเป็นรากเหง้าที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยทักษิณมากกว่า 50 ปี

68246555_2202299953200793_9174013748703133696_o

มหาวิทยาลัยทักษิณได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบการสถาปนา 50 ปี โดยกิจกรรมล่าสุดได้ร่วมมือกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

67694907_2202299649867490_5243224387657662464_o

“ตลอดระยะเวลา 50 ปี ช่วงที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพตลอดมา ในอนาคตมหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม นั่นคือ การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ มีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติการวิจัยก็จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่ออุตสาหกรรม และต่อวิสาหกิจในชุมชน และที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม บริการวิชาการก็จะมุ่งเน้น ส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เกี่ยวข้องกับชีวภาพและเกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจในชุมชน ส่วนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เราจะพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาให้มีชื่อเสียง ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่รู้จัก ที่สำคัญให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคใต้ต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กล่าว

67879467_2202299573200831_140448402696568832_o

67976097_2202300049867450_8933434509987151872_o

68442723_2202299853200803_6163982444396544_o

67808406_2202300163200772_5774918992187621376_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44874

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us