|

เตรียมจัด! ‘มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562’ ดันสิ่งประดิษฐ์ – เทคโนโลยี – นวัตกรรม สู่นานาชาติ

67672088_2203575733073215_6303557521328046080_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” ภายใต้แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง… “ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง” เดินหน้าพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบุคลากร นักวิจัย และคณาจารย์สู่เวทีประกวดระดับนานาชาติ

วานนี้ (9 ส.ค. 62) ที่ The Hub Cafe & Co Work ing Space อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางอรนุช ชัยยะวิริยะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลนครหาดใหญ่ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกันแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

68328420_2203575863073202_6848749356938428416_o

สำหรับ “มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง… “ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง” ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบุคลากร นักวิจัย และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่เวทีประกวด และตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล และสู่การจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์คิดค้นได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี และเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความสามารถและนำ ผลงานออกสู่สายตาผู้ที่สนใจ

68276067_2203575916406530_1116835696191995904_o

ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” พบกับ การประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม มากกว่า 100 ผลงาน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา อุดมศึกษา เขตภาคใต้ และระดับอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การจัดนิทรรศการ ผลงานวิจัย และ สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ได้แก่ นิทรรศการทางวิชาการของคณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นิทรรศการงานบริการวิชาการขายได้จริง สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม, 100 นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมใช้สู่ชุมชน, สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบผู้ประกอบการ และกิจกรรมวิชาการของแต่ละคณะ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกด้วย

67766683_2203575983073190_8296853449719414784_o

68243003_2203575706406551_8140838788462018560_o

67809732_2203576016406520_8998636670500732928_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44898

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us