|

ภาคใต้ โชว์แปลงใหญ่มังคุด ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

67925805_2202435086520613_2832467898771963904_o

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ศึกษาดูงานผลสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรในภาคใต้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุด อำเภอลานสกามจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

68625566_2202435283187260_4956567086227783680_o

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูล ว่า แปลงใหญ่มังคุดอำเภอลานสกา เป็นโมเดลมังคุด ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว ได้วางแผนการผลิต บริหารจัดการ โดยชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาและจัดหาทางจัดการร่วมกัน โดยเน้นถึงปัจจัยทางการเกษตร ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ได้แก่ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มังคุด เป้าหมายผลิตต้นพันธุ์มังคุด จำนวน 30,000 ต้น โดยดำเนินการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ ย้ายต้นกล้าลงถุง และดูแลรักษาในโรงเรือน การขอรับรองสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI มังคุดลานสกา) รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุด ได้แก่ ตากแห้งเปลือกมังคุด เนื้อมังคุดตากแห้ง มังคุดกวน ไวท์มังคุด มังคุดลอยแก้ว ถ่านจากมังคุด โดยรับซื้อเปลือกมังคุดตกหล่น มังคุดดำ มังคุดแข็ง จากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ในการพัฒนารสชาติ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และผู้ซื้อ โดยตรงผ่านรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนมังคุด 100 ปี) โดยมีอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น

68597462_2202436839853771_2655271236199776256_o

67636981_2202435449853910_3626769289249292288_o

67710125_2202435936520528_6722230632694415360_o

68745925_2202436079853847_6872091069673111552_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44906

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us