|

กปส. ร่วมกับ กสทช. จัดโครงการถอดบทเรียน กรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ด้านจริยธรรมของสื่อ

1565430999335

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการถอดบทเรียน กรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรม ของสื่อ รับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคใต้

จากกรณีที่เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 13 คน เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทำให้ขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นที่สนใจไปทั่วโลก มีสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศติดตามรายงานข่าวถึง 1,318 คน มีทั้งผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติและด้านการสื่อสารมวลชน ซึ่งนับว่าเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการรายงานข่าว รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤติ ด้วยการจัดโครงการถอดบทเรียน กรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชนฯ

ด้านแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ในภาวะวิกฤติ โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธาน (ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา) และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นรองประธาน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน 5 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และผู้แทนมูลนิธิช่วยผู้ประสบภัย รวม 32 คน ร่วมดำเนินการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤติ

กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธาน ดำเนินการยกร่างแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ จัด Focus Group กลุ่มหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มบรรณาธิการ และกลุ่มผู้สื่อข่าว จัดทำเป็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติและสื่อมวลชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ ให้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือฯ จำนวน 6 ครั้ง โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดไปแล้ว 2 ครั้ง คือ ที่กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ส่วนครั้งนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับครั้งที่ 4, 5 และ 6 กำหนดจัดขึ้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น และพิษณุโลก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จาก 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 120 คน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44968

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us