|

สงขลาติดตั้งระบบ e-Meeting แกส่วนราชการ เดินหน้าโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province”

aa2b663f4079b8d9620ee90e6432be67

จังหวัดสงขลา ติดตั้งระบบ e-Meeting ให้กับส่วนราชการ เดินหน้าโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา 2020

วานนี้ (15 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา 2020 ซึ่งในวันนี้ (15 ส.ค. 62) มีการจัดอบรมการติดตั้งระบบ e-Meeting ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา ผ่านสมาร์ทโฟน

2cb64975e7269f812a410d6870fc3048

สำหรับโครงการ “จังหวัดอัจฉริยะ” หรือ Smart Province คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาผนวกกับระบบบริหารจัดการข้อมูลของทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ สร้างการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทางราชการทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ Lan และ Wifi ที่จะครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลา ทำให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลนี้ จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำให้ทั้งจังหวัดสงขลากลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

4190498f9c45fea47443a36e87d57093

ทั้งนี้ หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ เป็นการนำระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา (Integrated Quality of Life and Wisdom Society Management) พร้อมกำหนดตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิต และสังคมอุดมปัญญาในระดับจังหวัดและประเทศ (Key Performance Indicator) พร้อมนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อบรรลุตัวชี้วัดในการพัฒนา (Information and Communication Technology)

bdb19f691105b9f95e565b2def62ec80

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 15 ส.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45167

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us