|

ศูนย์ MIDC ม.อ. ชวนชม ชิม ช้อป สินค้า “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส”

ศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ชวนชม ชิม ช้อป สินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส” มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ ลานโปรโมชั่น ช้ัน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (ManagementInnovationDevelopmentCenter : MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้ศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทีมผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบตลาดและนำเสนอสินค้าผู้ประกอบการจากจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ซึ่งศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการได้ช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการการออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสินค้ารูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ผู้จัดการศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการในฐานะที่มีบทบาทเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ และประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ MIDC รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหลากหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทางศูนย์ MIDC ได้ช่วยในการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 10 รูปแบบ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กระจูด ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์เซรามิค เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา (Product Wow of Songkhla) ที่ทางศูนย์ MIDC ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวยำกรอบสมุนไพร ขนมเปี๊ยะอบเทียน ป.สุญาดา น้ำพริกแม่ปลื้ม น้ำผึ้งวาสนา ไข่ครอบแฝดสยาม ไอศกรีมนมแพะบายใจ และผลิตภัณ์ออแกนิคจากสวนลุงวร

โดยการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเลือกชม ชิม และช้อปสินค้า จากผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และนราธิวาส ได้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45472

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us