|

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ 100 ผลงานสู่ชุมชน ในงาน ‘RUTS Research Expo 2019’

DCIM100GOPROG0013441.JPG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” ภายในงานมีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ การแสดงผลงานนิทรรศการสินค้า OTOP ที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปให้บริการแนะนำให้คำปรึกษากับชุมชน และการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ 100 ผลงานสู่ชุมชน ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แด่ตัวแทนชุมชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคม อีกทั้ง ได้รับเกียรติจากนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธีรกุล นิยม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี ร่วมการเสวนา “วิจัยและนวัตกรรมบนเส้นทางการพัฒนาภาคใต้” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

c2e38db15ea9556fddf23e1859496bc14_43424743_190822_0146

IMG_0214

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45543

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us