|

เปิดแล้ว! Roadshow ‘อัยย๊ะ พัทลุง’ ที่สงขลา ต่อยอดความสำเร็จจากนครศรีฯ เดินหน้าดันท่องเที่ยวชุมชนต่อเนื่อง

DSCF3519

จ.พัทลุง เปิดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ครั้งที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากครั้งที่ 1 ที่ จ.นครศรีธรรมราช เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต่อเนื่อง สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง หวังดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

DSCF3524

วันนี้ (23 ส.ค. 62) ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ครั้งที่ 2 โดยมี นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

DSCF3510

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รวมเอาของดีจังหวัดพัทลุงทั้งของฝากและสินค้า OTOP ประเภท Handmade Souvenir จากธรรมชาติหลายอย่าง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI ทั้งข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ปลากดุกร้า และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงหลายรายการ สำหรับเรื่องอาหารการกิน พัทลุงเชื่อว่าเป็นเมือง “อู่นาข้าว” โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดพัทลุง หรือจะซื้ออินทรีย์อุดมคุณค่า ไปกินกันที่บ้านก็ได้ เป็นข้าวพันธุ์สังข์หยดที่มีมาแต่โบราณในถิ่นนี้ มีวิตามินสูงมาก เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดพัทลุงที่มีการปลูกและเป็นที่นิยมในท้องถิ่นมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว นับเป็นข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทยซึ่งชาวนาพัทลุงต่างภูมิใจยิ่งที่ได้รักษามรดก ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ได้จนถึงวันนี้ ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากการขายข้าวสารและได้แปรรูปไปสู่สินค้า OTOP จำนวนมากมาย ทั้งกาละแม ไอศกรีม เป็นต้น และยังมีร้านอาหารชื่อดังหลายร้านที่นำข้าวสังข์หยดไปเป็นเมนูในการบริการให้กับนักท่องเที่ยว โดยในคราวนี้มีร้านอาหารหลานตาชู เป็นแกนนำในการบริการให้ท่านสามารถลิ้มชิมรสชาติได้ ส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นทำนำมาจัดแสดงในครั้งนี้และเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดพัทลุง ก็คือ “พัทลุง เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” ซึ่งเป็นการรวบรวมพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัยทั้งพืชผักท้องถิ่นอาหารท้องถิ่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยือนจังหวัดพัทลุง พื้นที่ที่มีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย หรือที่เรียกว่า “อัยยะ พัทลุง”

DSCF3517

สำหรับการจัดงาน Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องการนำเสนอผลความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทลุงในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อมาเติมเต็ม ต่อยอดการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP อาหารอินทรีย์ของพัทลุง ภายใต้ธีมงาน “พัทลุงรุ่งเรืองเมืองอาหาร” “สืบทอดตำนานภูมิปัญญา” “มรดกล้ำค่าวิถีชุมชน และ “ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” โดยร้านอาหารในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

DSCF3512

ด้าน นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลดการเหลื่อมล้ำ การทำให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าถึง สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีการความยั่งยืน ส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้น และเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวชุมชน เขา ป่า นา เล ในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ โดยกำหนดโครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2562 ทีผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาสนับสนุนสินค้า สั่งจองโปรแกรมการท่องเที่ยวและอุดหนุนอาหารดีจังหวัดพัทลุง โดยมียอดจำหน่ายและสั่งจองทั้งสิ้น 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภายหลัง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเวลา 5 วัน

DSCF3496

โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาเพื่อจัดกิจกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวบรวมของดีจังหวัดพัทลุงเพิ่มขึ้นในหลายรายการจัดแสดงในลักษณะ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง หรือ “อัยย๊ะ พัทลุง” ควบคู่ใปกับการการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ธีมงาน “พัทลุงรุ่งเรืองเมืองอาหาร” โดยมีร้านอาหารหลานตาชูและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารพัทลุง นำอาหารรสเด็ดของจังหวัดพัทลุงมาจัดแสดง “สืบทอดตำนานภูมิปัญญา” โดยมีพัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นแกนประสานในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์มาจัดแสดงและจำหน่าย “มรดกล้ำค่าวิถีชุมชน” โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นและมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบครบวงจร มีสถานที่ท่องเที่ยว มีกิจกรรม มีที่พัก มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง “ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” โดยมีเกษตรจังหวัดพัทลุง คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเกษตร ชุมชนเกษตรอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน มาจัดแสดง ซึ่งนอกเหนือจากการจัดแสดงของดีทั้ง 4 อย่างในเบื้องต้นแล้ว ยังจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ตามคำขวัญ “เมืองหนัง โนรา” เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน การสาธิตวิถีเกษตรอินทรีย์ การแสดงของศิลปินชื่อดังตลอดของการจัดกิจกรรม มีการเชิญชวนผู้สื่อข่าวเข้ามาร่วมประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อเจารจาธุรกิจเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพิ่มขึ้นด้วย

DSCF3500

DSCF3495

DSCF3494

DSCF3493

DSCF3489

DSCF3486

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45551

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us