|

รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการจัดจำหน่ายและผลิตลองกอง

c041ba6743fbea29a6212128cfba2783

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแนวทางการจัดจำหน่ายและผลิตลองกองนำร่องด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เพื่อยกระดับราคาลองกอง

ช่วงบ่ายวานนี้ (4 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสะเดาจำกัด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการผลผลิตลองกองในจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายบรรเทา จันทร์พุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ฯลฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

446f45f33f2c72e7bc5c60df32b40b49

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการจัดจำหน่ายและผลิตลองกองนำร่องด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เพื่อยกระดับราคาลองกอง โดยมีการพูดคุยในหลายประเด็น อาทิ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษใส่ลองกอง , การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบสติ๊กเกอร์ระบุความหวาน และวันที่บริโภคที่จะติดกล่องลองกอง , การทดสอบความหวานลองกอง และการผลิตลองกองให้มีคุณภาพ , การรับรองมาตรฐาน GAP ลองกอง , สมาชิกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมนำร่องการจำหน่ายผลผลิตลองกองคุณภาพพรีเมี่ยม , ข้อมูลปริมาณผลผลิตลองกองที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการนำร่องด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เกษตรแปลงใหญ่ลองกอง และการผลิตลองกองให้มีคุณภาพ , การเก็บรักษาลองกองให้มีคุณภาพ และการขนส่งลองกอง

70dc55f165920f2f94624155c6e0963a

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46004

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us