|

พาณิชย์สตูล ร่วม พาณิชย์พังงา เปิดงานแสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ภาคใต้

 

IMG-6353

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 ที่ บริเวณลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นางสาวพิชามญชุ์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ภาคใต้ “SOUTHERN SOUVERNIR CONTEST 2019” โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าของที่ระลึกระหว่างผู้ผลิตกับสถานประกอบการในแหล่งชุมชน ภายใต้ชื่องานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้ ใน 11 จังหวัดตามพื้นที่เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด หรือสินค้าของดีของจังหวัด ซึ่งผ่านการประกวดจาก โครงการจัดประกวดสินค้าที่ระลึกของ เด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้ “SOUTHERN SOUVERNIR CONTEST 2019” และเพื่อให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ผลิตสินค้าและการเชื่อมโยงเครือข่าย ของทั้ง 11 จังหวัดเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นสินค้า ของที่ระลึก ของฝาก สินค้าเด่นของจังหวัด จัดให้มีการแสดงสินค้าทั้งที่ได้รับรางวัล และสินค้าที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จำนวน 50 ร้านค้า และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดของจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2562 ณ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีตะกัวป่า จังหวัดพังงา

IMG-6352

สำหรับผลการตัดสินปรากฏว่า ข้าวกล้องเพาะงอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ คือ กระเป๋าข้างข้อบบิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ขนมเต้าสร้อ รางวัลชมเชย คือ แก้วน้ำไม้ ช้อนไม้ และ สร้อยมุกสำลี

IMG-6351

IMG-6350

IMG-6349

IMG-6347

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46057

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us