|

วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยว ชูแนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวตำบลหัวเขา

ประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยว

วิสาหกิจชุมชน จับมือ มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัย จัดประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยวชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เผยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปผลิตใช้งานจริง

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากชุมชน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว Ecotourism Songkhla Thailand” โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของ ต.หัวเขา ให้เป็นที่รู้จัก ทางวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand จึงดำเนินโครงการร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) และ ร้าน Songkhla Station สถานีความสุข สถานีสร้างสรรค์ จัดการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตำบลหัวเขา

ชุดยูนิฟอร์มแบบเดิมของชุมชน

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า ตนขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด โดยส่งผลงานเป็น sketch design ขนาด A3 พร้อมอธิบายแนวความคิดและชุดต้นแบบที่สามารถสวมใส่ได้จริง จำนวน 1 ชุด โดยมีกติกา ดังนี้ 1. ออกแบบชุดยูนิฟอร์มบ้านหัวเขา ขนาด A3 ไม่จำกัดเทคนิค ระบุชื่อ แรงบันดาลใจ แนวความคิดหรือความหมายของชุดที่ออกแบบ พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อเจ้าของผลงาน 2. ชุดที่ออกแบบสามารถตัดเย็บได้จริง 3. มีตัวอย่างหรือต้นแบบที่สามารถสวมใส่ได้จริง (ทางผู้จักการประกวดจะจัดชาวบ้านในท้องถิ่นมาเดินแบบในวันตัดสิน วันที่ 6 ตุลาคม 2562) 4. ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และ 5. ตัดสินผลงานวันที่ 6 ตุลาคม 2562 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

70082669_659808837845536_2970863298511110144_n

ในส่วนของรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปผลิตจริง เพื่อใช้เป็นชุดยูนิฟอร์มของแกนนำการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลหัวเขาต่อไป

69873312_370884386941915_2313571828632649728_n

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 0875174478

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46090

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us