|

Gansu Normal University for Nationalities ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย

68253019_529215877818377_8693093109380153344_n

มรภ.สงขลา เดินหน้าสร้างฐานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Gansu Normal University for Nationalities จากจีน เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา วัฒนธรรมไทย พร้อมลงพื้นเรียนรู้วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น  

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาและอาจารย์จาก Gansu Normal University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมายัง มรภ.สงขลา เพื่อเรียนรู้ความงดงามของความเป็นไทย ทั้งในด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างฐานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ในด้านการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต

เยี่ยมชมวัด

ด้าน อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีภารกิจหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ การผลิตบัณฑิต ทำวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการบริการวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยต้องนำวิชาการและศาสตร์ความรู้ต่างๆไป ให้บริการแก่บุคคลภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ให้บริการความรู้แก่สังคม ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ Gansu Normal University for Nationalities เพื่อให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับการกล่าวทักทาย การทำความรู้จัก การซื้อขาย การท่องเที่ยว ตัวอักษรไทย ตลอดจนเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี นาฏศิลป์ และ อาหารไทย

69151968_225816081676884_7290493744128720896_n

67762106_532066450866653_2721114450647056384_o

67931799_529635494443082_2704986268629991424_o

67403975_529633041109994_9192199138450604032_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46163

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us