|

ปภ.สงขลา เสริมอาวุธการทำงานแก่จิตอาสาภัยพิบัติ สนองพระราชดำริในหลวง ร.10 ที่สะเดา

73b67c7d17cbd3dbf83bf5a45b3f34a4_small

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (12 ก.ย. 62) ที่ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้อาเซียน กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในการเตรียมพร้อมรองรับภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา เป็นประธานในพิธี

fc9c19a69f4be6957cc03e2e275fa004_small

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งในขณะเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัย ซึ่งมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมจำนวน 200 คน

9285fa15285e2854c284e833bb2dfe67_small

นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม โดยให้จังหวัดในฐานะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล และเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานงานปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนด

4896f9afa375d7668f1c31acc689b9fa_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46181

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us