|

เปิดค่ายโลกทัศน์ 3 ชุมชน ตาชี – หาดทราย – เจาะกลาดี เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

IMG_6457

กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ร่วมกับ ชมรมคนรักหินล้านงาม กลุ่มนักข่าวชายแดนใต้ และผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ ชาวบ้านตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา บ้านหาดทราย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนของกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดกิจกรรมเข้าค่ายเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมสันติสุขด้วยตัวเราเอง

IMG_6451

วานนี้ (12 ก.ย. 62) พล.ต.ชัชภณ สว่างโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมสันติสุขด้วยตัวเราเอง โดยมีครู นักเรียน จากโรงเรียนพัฒนาสาธิตวิทยายะลา กว่า 300 คน ผู้นำในพื้นที่ พร้อมด้วย ชาวบ้านหินล้านงาม ม.5 ต.ตาชี บ้านเจาะกลาดี ม.8 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา และ บ้านหาดทราย ม.6 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หน่วยสันติสุข กอ.รมน. 4 ฉก.47 รวม 300 คน ตลอดจน พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ดร.กัญจน์ คงหนู นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ 47 นายพสิษฐ์ ศรีสุข นายก อบต.ตาชี นายอนันต์พง โฆษิตโภคินัน กำนัน ต.ตาชี นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 นายพีระพงษ์ การะเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี นายมะลูดิง ปาเต๊ะเล๊าะ นายก อบต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นายอดุลย์ ปะแตเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมกับชาวบ้านในพื้นที่ 3 ชุมชน 2 วัฒนธรรม ต.ตาชี ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา และ ต.ธารคีรี อ.สะบ้ายอย จ.สงขลา ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความไม่สงบในพื้นที่

IMG_6461

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดี และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ที่ สามารถอยูู่ร่วมกันได้ โดยกิจกรรมเริ่มจากการแห่ขบวนออฟโรด โดยมีรถจี๊ป ซึ่งเป็นรถที่มีทั่วไปใน ต.ตาชี เพื่อให้ชุมชนได้ชื่นชม จากนั้นจะมีกิจกรรมเข้าฐาน การดำรงค์ชีพในป่า ลอดถ้ำยาง ข้ามตาข่าย และใต๋ผ่าต้นยาง นอกจากนั้น นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสแสงสุดท้ายในเวลากลางคืน สามารถชมแสงไฟระยิบระยับจากชุมชนก่อนจะมาชมแสงแรกของวันใหม่และบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้า รวมทั้งได้เล่นน้ำตกแกเดะที่เย็นช่ำ ก่อนปิดกิจกรรมก็จะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร และได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์พอเพียง นพค.42 อีกด้วย

IMG_6437

นางสาวรอกีเยาะ อาบู ประธานกลุ่มจิตอาสารักษ์บ้านเกิด บูเกะโต๊ะบีแด หินล้านงามตาชี ม.5 ต.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า เป้าหมายหลักๆ ของการจัดกิจกรรม คือ เราต้องการแสดงให้สังคมภายนอกได้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่ 3 ชุมชน ตาชี หาดทราย เจาะกลาดี ยังอยู่ร่วมกันได้ และอยากดึงคนจากนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในพื้นที่ อีกทั้ง ยังต้องการให้เด็กเยาว์ชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มีอาชีพ มีกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน และเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจกัน มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมระหว่างชาวบ้าน ผู้นำในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

IMG_6445

IMG_6435

IMG_6443

IMG_6439

IMG_6431

IMG_6429

IMG_6425

IMG_6414

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46208

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us