|

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นศ.พิเศษ สอนทำธุรกิจสร้างอาชีพหลังเรียนจบ เสริมทักษะอยู่ร่วมสังคม

F-1097030591

มรภ.สงขลา ทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตลอดเดือน ก.ย. 62  -มี.ค. 63 ฝึกนักศึกษาพิเศษทำธุรกิจ เตรียมพร้อมสร้างอาชีพหลังเรียนจบ ควบคู่เสริมทักษะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิการ ตลอดเดือน ก.ย. 62-มี.ค.63 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ ว่า เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำธุรกิจให้กับบุคคลพิการและนักศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักหรือสร้างรายได้เสริมหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาพิการ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ และเปิดให้เยี่ยมชมศิลปะภาพวาดผลงานของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของบุคคลพิการ

DSC_4299

ผศ.ดร.โสภณ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา มีหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษและบุคคลพิการ ตลอดจนให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาที่ว่า พัฒนาเด็กพิเศษด้วยเมตตาธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน และมีวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ มุ่งเน้นบริการทางการศึกษาพิเศษที่มีมาตรฐาน บนพื้นฐานความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้น ยังได้วางแนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้บุคคลพิการได้เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม และฝึกปฏิบัติการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างอาชีพในอนาคต

DSC_4279

DSC_4248

70004702_411896299469407_6073472957890428928_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46238

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us