|

สงขลาพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

70628163_2496316777115206_3582676111311503360_o

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างการป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

วันนี้ (16 ก.ย. 62) ที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างการป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอุทิศสักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน

70147760_2496316827115201_4071695267953377280_o

สำหรับการจัดอบรมจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างการป้องกันและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล และอาสาสมัครสภากาชาดไทย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล และจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 73 คน คือ อำเภอเมืองสงขลา 20 คน อำเภอสิงหนคร 20 คน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา 20 คน กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี, สะเดา, รัตภูมิ และระโนด 8 คน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา 5 คน

70892610_2496316893781861_7517831302318391296_o

70936808_2496317003781850_7318959962732888064_o

70189420_2496316987115185_7657306985116729344_o

ข่าว / อรรคพงษ์ บุญชีพ

ภาพ / วิทยา สันบู

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 ก.ย. 62

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46334

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us