|

ทน.หาดใหญ่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน’

69924734_2315407588556923_5228891480495489024_o

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินประเภทเทศบาลนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน จากนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

69909045_2315407678556914_7836305455189065728_o

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ระดับพื้นที่ 107 แห่ง รางวัลโครงการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปี 2561 จำนวน 9 แห่ง และรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ จำนวน 57 แห่ง ก่อนนำเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดยี่ยมระดับประเทศ จำนวน 6 แห่ง เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไปตลอดจนจัดแสดงผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อม” เพื่อแสดงนโยบายและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งคนและเมืองอย่างมีส่วนร่วม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธงนำทาง เพื่อพัฒนายกระดับเทศบาลทั่วประเทศสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

70153362_2315407801890235_6707237838166949888_o

69973196_2315407688556913_9193409228306382848_o

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46341

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us