|

ม.ทักษิณ ร่วม จ.พัทลุง-ท่องเที่ยวกีฬาพัทลุง ชวนเหล่าบล็อกเกอร์เที่ยว “Test Tour เมืองลุง”

DSCF4457-600x400

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมความประทับใจของเหล่าบล็อกเกอร์และสื่อต่างๆ ทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 120 ชีวิต ที่ได้ร่วมกันท่องเที่ยวจังหวัดที่กล่าวขวัญที่มีความหลากหลาย ทั้งที่กิน ที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ทุกๆ คนใฝ่ฝันที่จะมาเยือนกันให้ได้ กับกิจกรรม “Test Tour เมืองลุง” โดย ม.ทักษิณ สงขลา ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง และ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดขึ้น โดยเชิญมาเพื่อได้สัมผัสถึงแก่นของวิถีท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าของจังหวัดพัทลุงอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยงานเปิดตัวพร้อมกับการต้อนรับและเลี้ยงขอบคุณที่เหล่าบล็อกเกอร์และสื่อต่างๆ กว่า 120 คน ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยใช้ชื่องาน “พัทลุง ไนท์” มี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นายบัญญัติ พัทธธรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และ อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง วันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพราะเล็งเห็นกลุ่มบล็อกเกอร์ นิตยสาร สื่อ มีเดีย ไอที รายการ ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ ต่างประเทศ เป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ที่เข้าถึงบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงได้ง่ายสุด ให้มาสัมผัสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนจังหวัดใด อย่างจังหวัดพัทลุง ที่มีความพร้อมทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และอาหารการกินยอดนิยมและแปลกใหม่ ให้มาสัมผัสและนำไปประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับกลุ่มที่สื่อสารในสื่อนี้ให้รับทราบและสนใจมาท่องเที่ยวกันอย่างกว้างขว้างขึ้น อีกทั้ง ถือว่าเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นกัน และร่วมมือกันทั้งสื่อเอง ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน ร่วมส่งเสริม พัฒนา รับฟังความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งอีกด้วย และในโอกาสต่อไปอาจจะมีการเชื่อมโยงชี้ช่องทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้สัมพันธ์กันกับจังหวัดใกล้เคียงกันกับจังหวัดพัทลุง อาทิ ท่องเที่ยวความหลากหลายในจังหวัดพัทลุง แล้วกลับมาพักหรือเดินทางต่อที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านการคมนาคมที่ทันสมัยอยู่แล้ว ถือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมรายได้รอบด้าน ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเพียงจังหวัดพัทลุงเพียงอย่างเดียว สุดท้ายผลกำไรสำคัญที่สุดคือนักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกที่หลากหลายในยุคสมัย 5G แบบนี้อีกด้วย เป็นต้น สำหรับพิธีเปิดนอกจากจะเป็นการได้รับวัตถุประสงค์ในการจัดนี้แล้ว ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมในจังหวัดพัทลุง และให้เหล่าบล็อกเกอร์สื่อได้ลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นอีกด้วย ตลอดระยะเวลา 2 วันทางเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายของจังหวัดพัทลุงให้กับเหล่าบล็อกเกอร์และสื่อต่างๆ อย่างเต็มที่ ได้รวมพลพร้อมกัน

เช้าวันที่ 21 ก.ย. ณ โรงแรมจีทู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงอย่างเต็มที่ทั้งวัน โดยแบ่งกันทำกิจกรรมแต่ละสายการท่องเที่ยวออกเป็น 3 สาย เพื่อได้สัมผัสเสน่ห์เมืองพัทลุงได้อย่างทั่วถึงได้แก่ สายเล สายเขา และสายนา โดยทางสมิหลา ไทมส์ ได้ร่วมเดินทางใน “สายเล” โดยเริ่มต้นเดินทางไปยัง เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยถือเป็นแหล่งชุมชนนวัตวิถีที่พัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสวิถีชุมชนสร้างอย่างแท้จริง โดยสื่อได้ไปท่องเที่ยวหลากหลายจุดด้วยกัน อาทิ ชมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน แหลมกรวด ชม “ลานยอและลานดูดาว” บ้านแหลมกรวด ล่องเรือหางยาวชมต้นกก พร้อมวิถีชาวเล เยี่ยมชม “ไทรโอบรัก” แห่งชุมชนบ้านหัวหินและรับทราบประวัติตำนานจากคนในพื้นที่ ชม “ผาแดง แห่งเกาะนางคำ” ผาหินยักษ์มากมาย ถือเป็นแคนย่อนแห่งเกาะนางคำเลย เหมาะมากที่จะเก็บภาพประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พักรับประทานอาหารกลางวันสัมผัสอาหารพื้นเมืองและเยี่ยมชมตลาดท่าใหญ่ โดยได้รับความรู้และประวัติความเป็นมาของ อ.ปากพะยูน โดยละเอียดจาก นายนเรศ หอมหวล ได้รับอรรถรสการท่องเที่ยวเชิงประวัตศาสตร์อีกด้วย ต่อด้วยนมัสการพระพุทธรัตนากรหรือพระนอนที่สำคัญของวัดรัตนาราม ต.ท่าใหญ่ 

ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมท่าเรือปากพะยูน พบแหล่งผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถสัมผัสได้ที่นี้ ต่อจากนั้นสัมผัส “บ่อน้ำร้อน” อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง สถานที่ขึ้นชื่อที่ไว้อาบน้ำแร่แช่ตัวเพื่อรักษาโรคผิวหนัง อัมพฤกษ์ ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี และเยี่ยมชมที่มาที่ไปของ “โนรา” พร้อมโรงครูโดยรับความรู้ประวัติความเป็นมาจากผู้รู้ ณ วัดท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง ที่ยังสืบสานวัฒนธรรมการแสดงมโนราห์จนปัจจุบันอีกด้วยเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมของ “สายเล” ในวันนี้

วันที่ 22 ก.ย. ถือเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเลย ซึ่งทั้งสามสายจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เช้าตรู่กันด้วยนั้นคือ “แสงแรกศรีบรรพต” โดยร่วมพลพร้อมกัน ณ ศรีปากประ รีสอร์ท ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อล่องเรือชมเหล่า “ยกยอยักษ์” มากมาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรู้จักกันดีใน จ.พัทลุง ซึ่ง ยกยอยักษ์ เป็นอุปกรณ์ประมงที่สำคัญที่เป็นวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนชาวชุมชนปากประมาแต่ช้านาน นอกเหนือจากได้สัมผัสแสงรุ่งอรุณยามเช้าแล้วด้วย ไม่เพียงแค่นั้นตลอดเส้นทางจะมีจุดสัมผัสเชิงนิเวศธรรมชาติต่างๆ รอบลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา เฉพาะในเขตจังหวัดพัทลุงครอบคลุม อ.เมือง อ.ศรีบรรพต ไปจนถึง อ.ควนขนุนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น เกาะกลางน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลน้อย ที่มีหลายเกาะน้อยใหญ่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เหล่าบล็อกเกอร์และสื่อที่ล่องเรือร่วมกันได้ยืนเก็บภาพในแต่ละเกาะกันอย่างสนุก, “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อม 2 จังหวัด อย่างพัทลุงและสงขลาสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกขึ้น ซึ่งจะเห็นถึงความยาวได้อย่างชัดเจนในขณะล่องเรือไปด้วย ชม “ควายน้ำ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างนึงที่ได้พบเห็นมากมาที่เลี้ยงกันในทุ่งพรุทะเลน้อย ปิดท้ายครึ่งเช้าของกิจกรรมในวันนี้ที่ไม่ควรพลาดนั้นคือ สัมผัสความสวยงามและสมบูรณ์หาที่ไหนไม่ได้กับการชม “นกน้ำ” หลากหลายชนิด และทะเล “บัวแดง-บัวสาย” ตระการตาที่ทะเลน้อย สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่รู้จักกันมาช้านาน

ครึ่งบ่ายจะเป็นการแยกย้ายตามแต่ละสายที่ทุกๆ สื่อสนใจ จะได้สัมผัสกันได้อย่างทั่วถึง สำหรับ “สมิหลา ไทมส์” เลือกที่จะเดินทางไปยัง “หนานมดแดง” สถานที่ล่องแก่งที่ทั้งสนุกและเพลิดเพลิน ณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ที่เป็นการล่องแก่งที่ขึ้นชื่อของ จ.พัทลุง สายลุยๆ ไม่ควรพลาด หลังจากนั้นเดินทางรับประทานอาหารเที่ยงจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง “สวนเกษตรทองคำ” ที่อุดมไปด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนานาชนิดมาประกอบอาหาร อาทิ ปลาดุกร้า สาคูต้น เสาวรส ฯลฯ โดยรับความรู้จากนางเกษร ทองคำ Smart Farme ต้นแบบปี 2562 และปิดท้ายทริปนี้ด้วยการเยี่ยมชม “บ้านต้นไม้ร้อยหวัน” โฮมสเตย์ที่เน้นธรรมชาติเพียวๆ สามารถดื่มด่ำป่าเข้าสายธารอย่างจุใจ ทำให้ตลอดสองวันเต็มสร้างความประทับใจให้แก่เหล่าบล็อกเกอร์และสื่อต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46918

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us