|

คลังจังหวัดสงขลา ขยายเวลารับสมัครร้านค้า ร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”

a86c7921529ded9e6db0f484de08fe09_small

คลังจังหวัดสงขลา แจ้งขยายเวลาการรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมบัญชีกลางแจ้งว่าตามที่ได้เปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ในวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ครบจำนวน 1,000,000 คน ในเวลาเพียงครึ่งวัน และคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมาตรการครบตามเป้าหมาย 10 ล้านคน ประกอบกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งขอขยายเวลาการรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ ให้มีผู้ประกอบการร้านค้ามากขึ้น เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สามารถเข้าร่วมมาตรการฯ ได้เพิ่มขึ้น จึงขยายเวลาการรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยให้เจ้าหน้าที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ และหาข้อมูลผู้ประกอบการส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งบันทึกเข้าระบบรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 2 ตุลาคม 2562 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 3,023 ราย ขณะที่ ยอดสรุปการใช้จ่าย “ชิม ช้อป ใช้” ผ่าน G-Wallet ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2562 จังหวัดสงขลาอยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศ มียอดใช้จ่ายจำนวน 9,414,441 บาท

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46993

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us