|

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”

72177671_1397935750359034_5732414930674515968_n

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”

วานนี้ (6 ต.ค. 62) ที่ บริเวณโบราณสถาน “บ่อเก๋ง” ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางมาเยี่ยมชมภาพสีน้ำ ภายใต้นิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา” ของวิสาหกิจชุมชน “Ecotourism Songkhla Thailand” นำทีมโดย SONGKHLA STATION ผนึกกำลังแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และรวมกำลังเครือข่ายต่างๆ จากหลายภาคส่วนนิทรรศการดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตำบลหัวเขา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ ความรัก หวงแหนในมรดกของบรรพชนที่สร้างไว้ นำมาซึ่งความสมัครสมาน สามัคคี และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบไป

71583933_2478975275725181_5096563258932854784_n

สำหรับ “ชุมชนตำบลหัวเขา” เป็นที่ตั้งของโบราณสถานทรงคุณค่ามากมาย เพราะเป็นที่ตั้งเมืองเก่าสองยุคแรกของเมืองสงขลา คือยุคหัวเขาแดง ซึ่งมีความเจริญสูงสุดในสมัยสุลต่านสุไลมานชาห์ เป็นผู้ปกครอง เมืองเก่าสงขลายุคที่สองอยู่ฝั่งแหลมสนมีการผลัดเปลี่ยนผู้ปกครองมาเป็นคนจีน แล้วมีการย้ายเมืองมาอีกฝั่งทะเลสาบที่เรียกว่าเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง  ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาสู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลก นิทรรศการครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงเมืองเก่าสู่เมืองใหม่  ให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกในอนาคต

71803106_952092518482046_4191837524835958784_n

นิทรรศการประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย กิจกรรมหลักคือนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำโดย 2 ศิลปินท้องถิ่นชาวสงขลา คืออาจารย์นิวิต หะนนท์ อดีตอาจารย์ศิลปะ โรงเรียนวรนารีเฉลิม นอกจากผลงานศิลปะอันเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังเป็นนักแปลหนังสือศิลปะชั้นครูมีผลงานตีพิมพ์แล้วมากมาย อีกท่าน คืออาจารย์ อุดมพร เวชศาสตร์ ศิลปินสีน้ำอันดับต้นๆ ของเมืองสงขลา ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญมากมาย ได้แก่ อาจารย์สืบสกลุ ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักสงขลาสมาคม อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และอาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของเมืองเก่าสงขลา 3 ยุคผ่านงานจิตรกรรม เชื่อมโยงเมืองเก่าสงขลาบ่อยางย้อนอดีตสู่สงขลายุคแรก ซิงกอร่า ซึ่งผลงานจิตกรรมทั้งหมดจะติดตั้งภายในสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ “HUAKAO Pavilion” ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม โดยคุณพัสภัค กล่อมสกุล จาก supernormal studio และก่อสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนตำบลหัวเขา

72072101_435378290418946_1140789622154985472_n

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และกิจกรรม Workshops มากมาย เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติดินเขาแดง กิจกรรมการระบายสีกระเบื้องโบราณสงขลา กิจกรรมงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในชุมชน และกิจกรรมแกะลายว่าวภาคใต้ โดยได้แรงบันดาลใจจากชุมชนหัวเขา เป็นต้น รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากจากนักศึกษาศิลปะจาก 3 มหาวิทยาลัย จากหลักสูตรแฟชั่นและสิ่งทอ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรการออกแบบ ม.ราชภัฎสงขลา หลักสูตรศิลปศึกษา ม.ทักษิณ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีชุมชนตำบลหัวเขา และของที่ระลึกอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคมนี้

72592621_520438615447424_6200719344083664896_n

72733651_760491954392818_3603119373956415488_n

71766900_434721177171120_2495553153492058112_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

Ecotourism Songkhla Thailand / ภาพ 6 ต.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47045

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us