|

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ “เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562” ที่สงขลา

c3410986eb71dd9c24d4e9fe9413df3a_small

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ “เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562” “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019” ที่จังหวัดสงขลา มุ่งขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา สู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

วันนี้ (7 ต.ค. 62) ที่โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นผู้แทนกรมศิลปากร เข้าร่วมวิชาการ “เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562” “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019” โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และมีนายบวรเวท รุ่งรุจี นายกสมาคมอิโคโมสไทย ร่วมกล่าวต้อนรับ

181a07778ff49195d24d2870a59b5f16_small

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเชีย 2562” “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route2019” ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา สู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก โดยใช้เป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ว่าด้วยคุณค่าของเมืองสงขลาในมิติของการเป็นเมืองท่า และเส้นทางการเดินเรือเพื่อการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ที่ควบคู่ไปกับเมืองท่าอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งคาดว่าข้อสรุปจากการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดมุมมองที่เสริมคุณค่าของเมืองเก่าสงขลา และพื้นที่เกี่ยวข้องให้ควรค่าแก่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง

8ca0b6439a50ec524444e5e210fa9279_small

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเชีย 2562” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route2019” ซึ่งจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ กำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ พื้นที่เมืองเก่าสงขลาฝั่งเขาแดง ฝั่งแหลมสน อำเภอสิงหนครพื้นที่เกาะยอ และเมืองเก่าบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

ce491bdc8c5408d1ba661b093321ec5b_small

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น จากกรมศิลปากร เข้าร่วมประชุมและร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของเมืองเก่าสงขลา ทั้งนี้ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมเป็นวิทยากรในการนำเสนอ และบรรยายหลัก

db8fa7c436578912647658164a0584b5_small

94e08c73d795efd1b38d5e06462c8dd3_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47071

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us