|

ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัด อบรมการผสมค็อกเทล แก่ นศ. มรภ.สงขลา

71340229_2989112921104933_3106302506620157952_n

เมื่อเร็วๆ นี้ หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ “โครงการอบรมการผสมค็อกเทล” ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์กาญจนพัฐ กลับทับลัง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากรอบรมแก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว

72199317_2989112964438262_5766097799376535552_n

71341843_1488673201286175_2802809856807927808_n

71586368_1488672341286261_141870758426050560_n

71377451_1488672764619552_7335656089750339584_n

72251110_1488672817952880_3665346964674838528_n

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47083

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us