|

สงขลาเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

3db6b3b23fdabcf5bb83a411d1584410_small

ผู้ว่าฯ สงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

ช่วงบ่ายวานนี้ (7 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา , รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ผู้แทนเทศบาลนครหาดใหญ่ ฯลฯ เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้

9a68638334c57aa567610d7af2f648e6_small

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีการสั่งการ และกำชับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังติดตามการคาดการณ์สถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ , ระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ (การติดตามการก่อสร้างคลอง ร.1) , การบริหารจัดการน้ำของคาบสมุทรสทิงพระ , การบริหารจัดการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำ ดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ และคูระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่ , การจัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

b64486a534821d6cd8accc25375ff72f_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47123

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us