|

นศ. คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper)

71496942_518837695597620_3582124388402593792_n

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางสาวอนงค์นาฎ อุไรวงค์ และนายตระกูล เรืองสุข นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper) เรื่อง การประเมินศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในงานการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 5 การท่องเที่ยวทางเลือก (เพื่อทางรอด) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิจัยดังกล่าว

72232270_730341247429264_1331357857949417472_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47128

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us