|

“CHALATAT GARBAGE ZERO” ครูช่างจิตอาสา มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาหาดชลาทัศน์

DSC_1107

ทะเลไทยได้ขึ้นชื่อติดอันดับโลกในความสวยงามด้านทรัพยากรและภูมิทัศน์ แต่ในขณะเดียวกันประเทศของเราก็ติดอันดับที่ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก มากถึง 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ว่าขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขวดน้ำพลาสติก โฟม ขวดแก้ว เป็นต้น ถัดมาคือขยะจากการทำการประมง เช่น อวน เชือก เป็นต้น ยังไม่รวมขยะอื่นๆ ที่พบได้ในทะเล เช่น ถุงพลาสติก ฝาขวดน้ำ และเศษบุหรี่ไม่เฉพาะแค่การท่องเที่ยว แต่รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ครัวเรือน อุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลงแหล่งน้ำต่างๆ จากลำคลอง สู่แม่น้ำ ท้ายที่สุดแล้วก็จะมีขยะส่วนหนึ่งลงสู่ท้องทะเลปัญหาขยะล้นทะเลไทยเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรายังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

DSC_1097

ด้วยปัญหาดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาขยะชายหาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย จึงร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรม “CHALATAT GARBAGE ZERO” ครูช่างจิตอาสาพัฒนาหาดชลาทัศน์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 5 หลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กว่า 130 คน ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและบุคคลทั่วไป ร่วมด้วยช่วยกันเก็บและกำจัดขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะบริเวณหาดชลาทัศน์ และสร้างจิตสำนึกในการลดใช้ขยะมูลฝอยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองสงขลา และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์การจัดการขยะให้กับหน่วยงานอื่นๆ

DSC_1063

นายสิทธิชัย ชำนาญ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่า นอกจากการเป็นครูช่างที่ดีแล้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ที่เราสามารถทำได้ เช่น การช่วยกันรักษาความสะอาด การเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่รวมถึงพัฒนาชาติต่อไป

DSC_1005

DSC_0986

DSC_0933

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47161

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us