|

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี สู่ชุมชนพะตง

12

หน่วยบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ช่วยเหลือชุมนุมในโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชนปีที่ 2 ณ ชุมชนพะตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้การใช้งานแนวทางการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ตามความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาเครื่องบรรจุไวน์และน้ำมัลเบอร์รี่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลบุญรอด การออกแบบและสร้างระบบหม้อต้มมัลเบอร์รี่อเนกประสงค์โดยอาจารย์ฤทัยประทุมทอง การพัฒนาเครื่องกวนแยมมัลเบอร์รี่โดยอาจารย์นุชจิเรสแก้วสกุล การพัฒนาเครื่องอบลมร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนพะตง โดยอาจารย์จรัญ ธรรมใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คุณมนูญ แสงจันทร์ศิริ และชาวบ้านร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

9

8

13

16

1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47204

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us